Formidling

Vi formidler konsulentoppdrag til selvstendige IT-konsulenter i Norge.

Vi formidler din CV og ordner alt det praktiske og merkantile.

For tiden har vi spesielt behov for konsulenter, som behersker Oracle teknologi, men også andre teknologier er interessant om du er senior konsulent.

Vi sørger for gode betingelser til deg som konsulent. Prosjektlønn med 60% av alle fakturerbare inntekter.

Vi sørger for alt det merkantile for deg som selvstendig konsulent.

Ta kontakt om du har ledig kapasitet og er selvstendig konsulent !