Utvikling

Vi benytter LOW-CODE basert rammeverk for å utvikle løsninger og applikasjoner basert på kundens krav og behov.

LOW-CODE innebærer at vi kan utvikle løsninger uten bruk av fordyrende kode for kunden.

Har din bedrift et behov, som ikke dekkes i bransjeløsninger eller standard løsninger, gjør gjerne en henvendelse kan vi diskutere behovet til din bedrift.

Rammeverket vi benytter er Oracle APEX.. Et fleksibelt og dynamisk rammeverk med mange muligheter og konfigurerbare funksjoner.